Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nca birleşme işlemine ilişkin alınan 20.12.2022 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporları ve 2022 yılı 9 aylık finansal tabloları Genel Kurul onayına sunulmasından önce 30 (otuz) gün süresince 30.12.2022 tarihinden itibaren Sanayi Mahallesi, Havaalanı İç Yolu Caddesi, No: 1/1 Pendik/İstanbul adresindeki şirket genel merkezinde ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulmuştur.

You Host,
We Entertain

Industries

The joy of Flying: In-flight Entertainment

The demand for air travel is undoubtedly increasing every year. To make this journey more enjoyable, Cornea Aero Systems was born as Türkiye’s only national in-flight entertainment systems manufacturer. Combining thousands of movies and songs, our wide range of compact, light, and modular in-flight entertainment systems are ready for you to explore.

About Us

A Breath of Fresh Air

Our story began when Turkish Technic and Havelsan, two of Türkiye’s greatest stars, founded Cornea Aero Systems Industry and Trade Inc. in 2018. Since then, we have been developing and creating entertainment systems and connectivity technologies for airlines, trains, cruise ships, and airports.

About Us
Have questions?  Contact us!

Our sales representative will contact you as soon as possible.

Contact Form

Cookies are used on our website. For detailed information about cookies, please review the Cookie Policy.

ACCEPT